Zęby – ogólne wiadomości

Na uzębienie człowieka składa się 20 zębów mlecznych (w dzieciństwie) i 32 zęby stałe. Wśród zębów wyróżniamy siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. W uzębieniu mlecznym nie występują zęby przedtrzonowe. Siekacze i kły mają jeden korzeń, zęby przedtrzonowe jeden lub dwa, a trzonowe – dwa lub trzy korzenie. Ostatni ząb trzonowy stały (ósemka) może mieć różną liczbę korzeni.

Zęby mleczne zaczynają się wyrzynać u dzieci 6-miesięcznych i wyrzynają się przez następne 2 lata.Wymiana zębów mlecznych na stałe rozpoczyna się ok. 5-6 roku życia. Stopniowo dochodzi do resorpcji (zanikania) korzeni zębów mlecznych. Zęby zaczynają się ruszać i wypadają.

Wyrzynanie się zębów stałych przebiega w kilku etapach. Najpierw u 6-9-latków wyrzynają się pierwsze trzonowce (szóstki) i siekacze. Ostatnie zęby trzonowe u wielu osób wyrastają czasami powyżej 20 roku życia, często nie wszystkie, a u niektórych w ogóle się nie pojawiają. Tylko 50% dorosłych ma wszystkie 4 ósemki.