Mosty – sałe uzupełnienia jednego lub kilku zębów

Na uzębienie człowieka składa się 20 zębów mlecznych (w dzieciństwie) i 32 zęby stałe. Wśród zębów wyróżniamy siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. W uzębieniu mlecznym nie występują zęby przedtrzonowe. Siekacze i kły mają jeden korzeń, zęby przedtrzonowe jeden lub dwa, a trzonowe – dwa lub trzy korzenie. Ostatni ząb trzonowy stały (ósemka) może mieć różną liczbę korzeni.