Co to jest implant?

Implant, wbrew obiegowej opinii, to sama śruba wkręcana w kość, imitująca korzeń zęba. Wiele osób niesłusznie nazywa implantami cały zestaw: śruba, mocowanie i korona.

Niezależnie od terminologii, warto zapamiętać, że implanty służą po prostu do rekonstrukcji braków uzębienia. Na implantach mocować można różnego rodzaju protezy, mosty i korony protetyczne.Implanty są jakby sztucznym korzeniem. Implanty mogą być wszczepione zarówno w szczęce jak i w żuchwie, mogą być pojedyncze lub można wszczepić kilka. Sposobów leczenia implantologicznego jest wiele podobnie jak dużo jest rodzajów implantów. To pozwala wybrać wariant najkorzystniejszy w każdym indywidualnym przypadku.

Rodzaj wszczepu zależy od potrzeb pacjenta, finansów, jakości kości, ogólnego zdrowia oraz czasu który pacjent może poświęcić na leczenie.