Radiologia

Nasze przychodnie dysponują pracowniami radiologicznymi wyposażonymi w aparaty do wykonywania zdjęć panoramicznych oraz zdjęć wewnątrzustnych przy zastosowaniu radiologii cyfrowej. Oznacza to, zę zdjęcia nie są otrzymywane na tradycyjnej kliszy, ale na obrazie komputera co pozwala na powiększanie obrazu, zmianę kontrastu i kolorystyki a dzięki temu dokładniejsze uwidocznienie szczegółów

KORZYŚCI JAKIE DAJE RADIOWIZJOGRAFIA CYFROWA:

  • obniżona o 80% do 90% dawka promieniowania rentgenowskiego
  • bezpieczna dla kobiet w ciąży i dzieci
  • przekazywanie obrazu do komputera
  • możliwość cyfrowego przetwarzania obrazu
  • archiwizacja obrazu