Protetyka

Ładne i proste zęby to nie tylko kwestia estetyki, ale także zdrowia, prawidłowego funkcjonowania (żucie, oddychanie, mowa, praca języka) i dobrego samopoczucia, bo kiedy mamy ładne zęby czujemy się lepiej i pewniej.

Utracone zęby należy jak najszybciej uzupełnić w przeciwnym razie zęby sąsiadujące z luką zaczną się przesuwać w puste miejsce. Doprowadzi to do niekorzystnych zmian zarówno w wyglądzie uzębienia jak i twarzy oraz zwiększy ryzyko próchnicy i chorób dziąseł.