Implantologia

Co to są implanty?

Implanty zębowe są tytanowymi śrubami .Ich kształt zbliżony jest do kształtu korzeni zębów, które mają zastępować.

Rozwiązania

Na świecie istnieje ok.80 różnych systemów implantologicznych. Rodzaj wszczepu zależy od potrzeb pacjenta, finansów, jakości kości, ogólnego zdrowia oraz czasu który pacjent może poświęcić na leczenie.

Leczenie implantologiczne w naszej Klinice obejmuje:

  • Zęby na implantach w 1 dzień (jednoetapowe):

W naszej klinice możliwe jest wszczepienie implantów i natychmiastowe ich obciążenie pracą protetyczną (zęby lub proteza). Procedura ta jest możliwa tylko u niektórych pacjentów.

  • Leczenie implantologiczne dwuetapowe

Nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do leczenia jednoetapowego.W takich przypadkach całe leczenie dzielimy na 2 etapy:

  • 1. etap – wszczepienie implantu stałego
  • 2. etap – ostateczne osadzenie korony, mostu lub protezy (po 3-6 miesiącach)

Postępowanie

Zaplanowanie leczenia implantologicznego jest poprzedzone badaniami rentgenowskimi oraz dokładnymi badaniami diagnostycznymi. Czynności te pozwalają lekarzowi określić warunki zębowe i zaproponować pacjentowi wszystkie możliwości leczenia.

Zabieg umieszczenia implantu wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu jest on całkowicie bezbolesny.

Przeciwskazania

Przeciwskazaniem do leczenia implantologicznego mogą być niektóre choroby takie jak: niewyrównana cukrzyca, alkoholizm, znacznego stopnia zaawansowana oseoporoza, zaburzenia psychiczne, bruksizm.

Utrudnieniem może być brak kości, w której mocuje się implanty. Kość zmniejsza się w każdym wymiarze po usunięciu zęba i im dłużej nie ma zęba, tym coraz mniej kości zostaje w tym mniejscu. Jeśli pacjent planuje leczenie implantologiczne musi pamiętać, że im wcześniej wykona zabieg implantacji, tym lepiej. Implanty można założyć również bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Implant zakładany jest wtedy od razu po ektracji w miejsce korzenia zęba.
Najwcześniej na zabiegi implantologiczne można zgłaszać się ok. 18 roku życia.
Jeśli u pacjenta stwierdzimy za małą ilość kości potrzebnej do wszczepienia implantów w szczęce górnej proponujemy Państwu zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Zabieg polega na otwarciu zatoki szczękowej i jej przebudowie tak, aby ilość miejsca i kości była odpowiednia do wszczepienia implantu.

Dzięki dostępności wielu metod i specjalistycznych narzędzi jesteśmy w stanie w Klinice wykonać zabieg wszczepienia implantów u prawie każdego pacjenta.