Endodoncja – leczenie kanałowe

Dzięki nowoczesnym technikom wykorzystywanym w endodoncji większość zębów, które w przeszłości byłyby do usunięcia obecnie można uratować. Wielu pacjentów ma złe doświadczenia związane z „leczeniem kanałowym” w związku z tym często stają przed dylematem: leczyć czy usunąć? To drugie rozwiązanie jest nieodwracalne i powinno się je traktować jako ostateczność. Staramy się, aby leczenie było dla pacjenta jak najmniej uciążliwe, krótkie i komfortowe.

Leczenie endodontyczne polega na:

  • usunięciu całej zawartości komory i systemu kanałów: tzw. miazgi (sieć naczyń krwionośnych i nerwów).
  • eliminacji bakterii (to one odpowiadają za powstanie zmian okołowierzcholkowych),
  • szczelnym wypełnieniu opracowanych kanałów

Aby tak właśnie było stosujemy:

  • nowoczesne narzędzia do opracowywania kanałów
  • systemy do ich wypełniania
  • endometry do pomiaru długości kanału
  • zdjęcia zębowe wewnątrzustne
  • mikroskop endodontyczny

CO ważne!

Posiadamy mikroskop stomatologiczny, który umożliwia doskonałą widoczność podczas leczenia kanałowego, lokalizacje wąskich kanałów, usuwanie złamanych narzędzi, pokonywanie niedrożności w kanale korzeniowym, podnosi jakość wykonywanej pracy, ułatwia pracę podczas ponownego leczenia kanałowego.